مراحل ثبت نام فروشندگان


مرحله اول : برای تایید هویت فرم زیر را پر نمایید.
مرحله دوم : تاییدیه توسط مدیر فروش ظرف مدت ۲۴ ساعت انجام میشود و ازطریق ایمیل یا پیامک به متقاضی اطلاع داده میشود..
مرحله سوم : لینک ویترین فروش از طریق ایمیل و پیامک  ارسال می شود.